TZM (The Zeitgeist Movement, з англ. Рух “Дух часу”) – це соціальний рух з відстоювання сталого розвитку, який здійснює активізм на основі спільнот і проводить акції для поширення поінформованості через мережу глобальних та регіональних відділів, проектних команд, щорічних заходів та освітніх медіа.
Головний фокус руху зосереджений на визнанні того, що більшість соціальних проблем, з якими сьогодні стикається людство, не є винятковим результатом якоїсь інституційної корумпованості, дефіциту, політичного курсу, вад “людської природи” або інших загальноприйнятих припущень.


Натомість, ми схильні вважати, що такі проблеми, як бідність, корупція, екологічний колапс, війни, криза в охороні здоров’я тощо, є симптомами, породженими застарілою соціальною структурою.


Реформи проміжних етапів і тимчасова підтримка громадськості викликають у руху певний інтерес, однак визначальною метою є встановлення нової соціально-екномічної моделі, що ґрунтується на технічно ефективному управлінні, розподілі та плануванні ресурсів, реалізованих на основі виключно наукових підходів. Здоров’я суспільства та навколишнього середовища мають при цьому найвищий пріоритет.

Ця нова економічна модель передбачає застосування прямого технічного підходу до соціального управління – на противагу фінансовому або політичному підходам. Він полягає в модернізації діяльності суспільства шляхом упровадження в життя найбільш передових і перевірених методів, які може запропонувати наука, залишаючи позаду руйнівні наслідки та обмежувальні перешкоди, що виникають в умовах поточної системи грошового обміну, прибутку та бізнесу.


Рух лояльний до ходу думок, а не якихось осіб чи інститутів. Він дотримується думки, що за допомогою соціально орієнтованих досліджень та перевіреного досвіду у сфері охорони здоров’я, підкріплених досягненнями науки та техніки, ми вже сьогодні можемо ефективно задовольнити потреби всього людського населення, залишаючись при цьому дійсно екологічно стійкими.


Рух Zeitgeist не належить до жодної країни або традиційної політичної платформи. Він розглядає світ як єдину систему, а людство – як єдину сім’ю, вважаючи, що всі країни повинні роззброїтись та навчитись ділитися ресурсами й ідеями з метою виживання нашого виду. Отож усі рішення спрямовані на допомогу кожному на Землі, а не лише якійсь обраній групі.